ไปสอยตัวนี้มาจากLoFt เห็นแล้วนึกถึงอิแบคลูกภาพนี้เลย (จับมาเทียบกันๆ) #baekhyun