Shot with my cousins :') HAHA! Sulitin ang huling araw ng bakasyon O:) #LowQuality #Party #LastDay