#โอ้เจ้าพระคุณรุณช่อง #truewifi at the mall bangkae