@TeamMikayGino26: Dito din oh. Wala siya sa mood. :(