คำสัญญาไม่ได้ช่วยให้ความรักมั่นคงเเละยืนยาว  แต่มันทำให้เจ็บหนักกว่าเก่าเมื่อคนใดคนหนึ่งบังเอิญไม่รักษามัน