Hambal ni RB, gwapa ko kuno kung mai glasses. baw ang Bata wala gabinutig. #RBBaboy