เอ่อ.. ถ้านานาโอะจังกับริสะจังได้ออกมากกว่านี้ จะวาดเสื้อผ้าทรงผมตามเวลาในเรื่องล่ะนะ #bleach #nanao #lisa