Ay oh. Nakita ko naka-save pa sa computer ko tong picture na ni-edit ko looong time ago. lol :) @theblacksantaaa