พี่ทับทิมเคยเรียนที่เซนต์ปอล โรงเรียนเราด้วยหรอเนี้ย >.< #marriage