#Q5 Giờ thì cổ ai nào,nhanh nhanh 3p đc reqpic :))