Tu disais Shy'm est moche ? Va nettoyer des yeux ! #shimisoldier @shymofficiel #Shym