Изгледа во IB не ги учат да ставаат запирки. #ohwell