@RebeccaWatson blames #Patriarchy for everything.. #feminism #atheism #atheismplus @pzmyers #ftbullies #crazybitch