มีคนบอกว่า..บางครั้ง...ความเงียบ คือคำตอบที่ดีที่สุด จริงไหม??