@WhiteHouse @KTNKenya @CapitalFM_kenya I got a brilliant idea #antiterrorism coz am smart