กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ แหมะ ทันสมัยจังค่ะใช้พลังงานสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม