@KTNKenya The Systems Auditor watching Nicki Minaj perform Starships at City Hall #teabreak @WhiteHouse @CNN