Risotto with setas and Idiazabal cheese.  #SevillaTapasTour #fb