Hej Bankgirot! Det är 2013. Vore det inte lite fräsigt om man fick se sina inbetalningar SAMTIDIGT som ni "laddar" dem?