Finally received the pics from recent #PhotoShoot.. #MaleModel #model #HighFashion #ModelLyfe #AdamDelane