Ang panget ko. Natatawa ako sa buhok ko :(( =)))))))