ดูหน้า desktop ดิ นั่งมองมา 3 วันและ o( > ///// < )o #เป็นเอามาก