The Lanesborough Christmas trees 2012/13.  #TheLanesborough #ChristmasTree #TheLanesboroughHotel #ChristmasLondon