มุมมองในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้ของ @Boy_Pakorn #peppermint magazine (1)