кану шиг кануунуудын нэг шүү дээ .... мундаг кино!!