ปีใหม่ทามอัลไลกัน ... แค่เดินๆวิ่งๆรับลมเย็นผึ่งแดดยามเช้าเอง