จัดให้ ชื่อภาพ "ออบ เหน็บ เอว" เทรนใหม่ของไอดอลปี2013 @SmileJongupTH