ถ้าไม่ติดว่าอยู่คนล่ะประเทศนะ ป่านนี้วิ่งใส่ล่ะ >/////< #EmmaWatson