เสี่ยไค กะอาลู่ -,.- ความเหมือนที่แตกต่าง ท่าเดียวกันแต่คนละอารมณ์ #ทำไมในคอมกูมีรูปแบบนี้ #มึงรู้อยู่แก่ใจอย่าถาม