With the dog na takot sa mga paputok. X))))) #Wally <3