Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay.. Na tinuruan mo ang puso ko na UMIBIG NG TUNAY. <3 - Karen #KN