@afgansyah_reza adik gw jg suka #mvpesancinta loh gan, suka adegan wktu balon meletus -_-