Ook binnen de bebouwde kom vooralsnog een straffe #wind #zwolle #vuurwerk