RT @Amanda_Speed Cough cough cough RGIII. Choking baby, choking. Lol..watch it #Romo can choke too!!! #GoBoys