Finally got my training certificates :) IVT ID na lang ang kulang. Dumating ka na please! hahaha #RN