I'll make love to you.. la la la la la la.. :"> Utang na Loob Lord. Maaga ang New Year kung ganito! #charrot.