เจออีลุง @giddyfaceman มาเดินจตุจักรกะทอม (*0*) http://twitpic.com/bqp3ha