#משוואה_ #foursquare:venue=4c0c7d74b1b676b0513cdf86 #mano #immanuel #neri #walden #toaster #israel