ชอบท่อนนี้ว่ะ ผมไม่รู้วิธีเลิกกัน #IOnlyKnowLove #BTOB