ระหว่างรอป้า กับพี่เค #Bright #AF9 #อย่าเพิ่งsayno