Sherry/Jake/SHAKE. Hey Supergirl #OTP #Biohazard #RE6 #ResidentEvil