เหยดดดดดดดดดดดดดดดดด รูปนี้อิไลหล่อสัสอ่ะ #กูหลงเลยไง -/- #ukiss #eli