อิไลมันคงคิดในใจว่า "กูหล่อ กูไม่ผิด" #เพลียเลยกู #ukiss #eli