Machu Picchu #Peru a long hike if you wanted to visit your neighbors!