Just got home. Matapang na meee. Di na ko takot sa karayom. :-) #CBC