Bardaklarımız bile birbirini tamamlar @SrdrKvncI <3 :))