Pâté with tomato marmelade and warm castuera cheese. Fabulous.  #SevillaTapasTour #fb