Ang watcher na may malditang pasyente. HAHA #Yagit #DMC #4thDay #SuperLateUpload