[GIF] while uri #Zelo takes the sermon from his hyung #previoustweet cr: isaidwhatnow #tumblr