A za dekoraciju hrane pobrinula se @GagaGrne :) Hvala Gago :)